Havale bir ödeme vasıtasıdır. (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 24.03.2014 tarihli ilamı)

Prof. Dr. Ömer KORKUT tarafından tarihinde yayınlandı

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2004/4-362 Esas, 2004/347 Karar sayılı ilamında da belirtildiği üzere; havale, hukuksal nitelik itibariyle bir ödeme vasıtasıdır. Eş söyleyişle, havalenin mevcut bir borcun ödenmesi amacıyla yapıldığı yolunda yasal karine mevcut olup, bu yasal karinenin tersini (havalenin borcun ödenmesinden başka bir amaçla yapıldığını) ileri süren havaleci (muhil) kanıtlamakla yükümlüdür.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 24.03.2014 tarihli, 2013/16944 Esas ve 2014/5667 Karar sayılı ilamı