Limited şirketlerde şirketin bir ortak hakkında haklı sebebe dayalı çıkarma davası açabilmesi için öncelikle TTK m. 621/1.h hükmünde öngörülen yeter sayı ile genel kurul kararı alınmış olması gerekir (11. Hukuk Dairesi, 03.12.2020, 2020/1157 E. ve 2020/5689 K.)

Prof. Dr. Ömer KORKUT tarafından tarihinde yayınlandı

“İlk Derece Mahkemesince, iddia, savunma, ticaret sicil kayıtları ve tüm dosya kapsamına göre, TTK 640/2 maddesi gereğince ortaklıktan çıkarma kararının limited şirket genel kurulu tarafından alınabileceği, davalının şirketten çıkarılması konusunda alınmış bir ortaklar genel kurul kararının bulunmadığı, söz konusu genel kurul kararının limited şirketler açısından genel kurulun devredilmez yetkileri arasında olması sebebiyle önemli kararlar arasında olduğu, davalının şirketten çıkarılması konusunda alınmış ortaklar genel kurul kararının davanın ön şartını oluşturduğu, ayrıca TTK 638/2 maddesi gereğince şirket ortağının kendi adına ortaklıktan çıkarma davası talep etme hakkı olmadığı gerekçesiyle, davanın usulden reddine karar verilmiştir.” (11. Hukuk Dairesi, 2020/1157 E. ve 2020/5689 K.)