Bir Hukukçunun Web Sitesi

Prof. Dr. Ömer KORKUT

Son Yazılar

Limited şirketlerde şirketin bir ortak hakkında haklı sebebe dayalı çıkarma davası açabilmesi için öncelikle TTK m. 621/1.h hükmünde öngörülen yeter sayı ile genel kurul kararı alınmış olması gerekir (11. Hukuk Dairesi, 03.12.2020, 2020/1157 E. ve 2020/5689 K.)

“İlk Derece Mahkemesince, iddia, savunma, ticaret sicil kayıtları ve tüm dosya kapsamına göre, TTK 640/2 maddesi gereğince ortaklıktan çıkarma kararının limited şirket genel kurulu tarafından…
Duyurular
Sevdiğim Sözler

“Ben bir ülkeye gittiğim zaman, o ülkede kanunların iyi olup olmadığını incelemem ama mevcut kanunlar uygulanıyorsa her yerde iyi kanunlar vardır.”
                                                                                                                                              Montesquieu


“Hiç kimse onu bulandırmadığı ve ihlal etmediği sürece hukuk, teneffüs ettiğimiz hava gibi görünmez ve tutulmaz bir şekilde etrafımızı kaplar. Hukuk ancak kaybettiğimizi anladığımız zaman değerinin farkına vardığımız sağlık gibi sezilmez bir şeydir.”
                                                                                                                                 Pierre Calamanderi


Gamına gamlanıp olma mahzun,
Demine demlenip olma mağrur,
Ne dem baki ne gam baki, ya Hû!
                                      Yavuz Sultan Selim

(daha&helliip;)

Copyright © 2022. All rights reserved.