Prof. Dr. Hasan Pulaşlı’ya Saygı Günü ve Armağan Takdimi (21 Aralık 2023)

Prof. Dr. Ömer KORKUT tarafından tarihinde yayınlandı

Prof. Dr. Hasan Pulaşlı’ya Saygı Günü ve Armağan Takdimi

21 Aralık Perşembe günü İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde “Şirketler Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu” gerçekleştirildi. Prof. Dr. Hasan Pulaşlı’ya Saygı Günü gündemli sempozyumda, konuşmalar yapıldı, tebliğler sunuldu ve armağan kitabı takdim edildi.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa ATEŞ’in açılış konuşması sonrasında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR da bir konuşma yaptı ve Prof. Dr. Hasan Pulaşlı’ya plaket takdim etti.

Programda Prof. Dr. Hasan Pulaşlı’nın resimlerinden oluşan bir sunu yanında, Hasan Hoca’ya gönderilen video mesajlar paylaşıldı.

Prof. Dr. İsmail KAYAR ve Prof. Dr. Şükrü YILDIZ’ın oturum başkanlığı yaptığı Sempozyumda Prof. Dr. İsmail KAYAR, Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU, Prof. Dr. Mustafa ÇEKER, Prof. Dr. Ömer KORKUT ve Dr. Öğrt. Üyesi M. Fatih CENGİL tebliğlerini sundular.

Programın son kısmında Prof. Dr. Hasan Pulaşlı’ya Armağan başlıklı 1543 sayfadan oluşan 2 ciltlik eser Hoca’ya takdim edildi ve son söz Hasan Hoca’ya verildi. Duygu dolu anların yaşandığı program Hukukçu akademisyenlerin Armağan Geleneğinin güzel bir örneği oldu.

Kategoriler: DuyurularGenel